Početna Arhiva Kontakt
 
IN-OUT
 
 
 
 

 

 


Piše: Radoman Čečović


Drama, u dva-tri čina, bez lica,
i, sa, jednim pismom iz turske

Lica, ipak:
JEDAN ČOVJEK (Oko četrdeset godina, ne govori engleski, puši bez prestanka);
JEDNA ŽENA (mlada i lijepa, liči na neko južno voće, nosi šešir);
DVA ČOVJEKA (Gledaju se upitno, podižu obrve i ponekad zauste nešto da kažu.
Inače samo zvižduću. Ne pojavljuju se.);
DVIJE ŽENE (Japanke sa foto-aparatima. Smiješe se veoma učtivo.
Pjevaju, nekada tiše, nekada glasnije. Ne pojavljuju se.);
PAS (Nosi monokl, njegovane brčiće i pozlaćeni sat na pozlaćenom lancu.
Ne zna se da li je pjesnik ili profesor istorije. Nedoumica je vječna);
JEDNA MAČKA IZ TURSKE (Gologlava);
DVIJE MAČKE IZ TURSKE (Izgledaju kao da su upravo stigle odnekud, autobusom.
Ne kreću se. Pokraj njih su dva kofera, crvena);
PONEKAD POPLAVLJENA ULICE (Uska, puna blata, starih šporeta,
i praznih kanti od jupola).
JEDNO PISMO IZ TURSKE (Za vrijeme trajanja radnje pismo se ne pojavljuje,
već ušuškano putuje, putuje, putuje)

Veče. Jedan čovjek prilazi Jednoj ženi. Pruža joj cigaretu. Druga žena sjedi na starom šporetu i gleda u nebo. Noge su joj prekrštene. Čuje se zviždanje Dvojice ljudi. Čuje se pjesma Dvije žene. Pas tiho razmišlja. Mačke su mirne. Čuje se stenjanje ulice.
 

PRVI ČIN


JEDAN ČOVJEK: I...? Kako će se sve ovo završiti?
JEDNA ŽENA (Uzima cigaretu, pripaljuje je upaljačem koji liči na pištolj): Nisam sigurna, zaista nisam sigurna.
JEDAN ČOVJEK: Rekli su da može biti svega. Da, tako su rekli.
JEDNA ŽENA: Nikada oni nisu umeli da predviđaju. Seti se šta je bilo prošle godine, a situacija je bila gotovo identična.
JEDAN ČOVJEK: Sjećam se.
JEDNA ŽENA: Uvek možemo da odemo kod Borisa. To znaš.
JEDAN ČOVJEK: Da, znam. On se mnogo potrudio i prošlog puta. Nikada mu nisam rekao koliko mi je značila njegova briga.
JEDNA ŽENA: Kako nisi?! Pa poklonio si mu onu knjigu i psa u dve boje. Bio je zahvalan.
JEDAN ČOVJEK: Knjigu mu nisam poklonio za ono. Kao ni psa. Već tako, naišlo mi.

(Zviždanje biva sve glasnije, pjesma sve tiša. Pas počinje da kašljuca, sitno.)

PAS: Jebeš mi mater, ako ova kanta nije pravo remek djelo. Samo pogledajte u te obline. Sumnjam da je ovo moguće ponoviti. Savršeno. Zaista savršeno.
DRUGA ŽENA (Prestaje da gleda u nebo. Spušta pogled. Malo gleda u Psa, a malo u pravcu odakle dopire sve tiše zviždanje i sve glasnija pjesma): Psu, mogao bi da odeš do pekare. Gladna sam. Čujem kako mi krkljaju crijeva. Ko zna kada će se ovo završiti.
PAS: Rekli smo da nema jedenja dok ovo ne prođe. Recitovaću ti stihove, da zavaraš glad.
DRUGA ŽENA: Tako je bilo i prošlog puta. Umalo nisam krepala. Kajem se što sam pristala na ovu ludoriju.
PAS: Ovo dvoje se ljube. Mogli bi i mi.
DRUGA ŽENA: Ja ne smijem da se ljubim sa psima. Recituj.
PAS:

Među nama je lenjost od bezvlašća
I mnogo golih u vrbaku
Greznu u vodi koja ne daje čistotu.
Neko je na nebu zaveru kovo
I kidao perunike sa livade
Kao što smrt otima vojnike...

DRUGA ŽENA: Dosta. Hoću da spavam.
PAS: Probudiću te, kad se ovo završi.

(Pjesma biva toliko glasna da se svakog trenutka očekuju pjevači, iz mraka, iza ćoška, iz zemlje. Dvije mačke iz Turske se kostriješe i frkću.)

JEDNA MAČKA IZ TURSKE (Silazi sa krova. Kada stane na ulicu namješta kragnu sakoa): Vidite i sami da ovo ovako više ne može. Lijepo smo rekli kako ovoga puta nema spavanja ni ljubljenja. Da sam znao da će te se tako ponašati ja ne bih išao. Ponekad se ima šta propustiti. I zašto ona spava, dok ja govorim???
PAS: Uginula joj je mater.
JEDNA MAČKA IZ TURSKE (mačak očigledno): Pa šta?? Pa šta ako joj je umrla majka?! Nismo se, bre, tako dogovorili. Shvata li iko od vas da se ovo nikad neće završiti ako se ne budemo držali dogovora?! Shvatate li?

(Svi ćute. Druga žena spava. Pjesma biva sve tiša. Zviždanje se ne čuje. Jedan čovjek i Jedna žena puše. Dvije mačke iz Turske trljaju očice, male kao puljke.)
 

DRUGI ČIN


U drugom činu se ama baš ništa ne događa. Osim što se naslućuje velika napetost. Ona je toliko vidna da se niko ne usuđuje bilo šta da kaže.
 

TREĆI ČIN


Vazduh postaje sve bjelji. Scena se polako puni maglom. Magla polako postaje crvena, crvena, crvena, do krvi. Iz crvene magle izlazi crnpurasti pijevac opervažen zlatom. Crvena magla počinje da kokodakače. Pijevac staje na samu ivicu scene i širi krila. Tada, u gardijskom redu izlaze kokoške. One staju čitavom dužinom scene, lijevo i desno od pijevca. Nisu u ravni sa njim već za čitavo krilo iza njega. Kada pijevac opervažen zlatom spusti krila, kokoške zauzimaju položaj za nošenje jaja. Tada počinje kvocanje. Zavjesa polako pada. Crnom pijevcu brk se smiješi.
 

ČETVRTI i poslednji1 ČIN


Publikaurlapljesakprolamanebesabravobravobravobravokravobravobravobravobravobra
vobravokravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobrav
obravobravovobravobravokravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobra
vobravobravobravobravobravovobravobravokravobravobravobravobravobravobravobr
avobravobravobravobravobravobravobravobravovobravobravokravobravobravobrmilol
opoveavobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravovobravo
bravokravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravob
ravobravovobravobravokravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravo
bravobravobravobravobravovobravobravokravobravobravobravobravobravobravobrav
obravobravobrmilolopoveavobravobravobravobravobravovobravobravokravobravobrav
obravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravovobravobra
vokravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobrav
obravovobravobravokravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobra
vobravobravobravobravovobravobravokravobravobravobravobravobravobravobravobr
avobravobravobravobravobravobravobravovobravobravokravobravobravobravobravob
ravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravovobravobravokravobravo
bramilolopovevobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobr
avovobravobravokravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravobravob
ravobravobravobravovobravobravokravobravobravobravobravobravobravobravobravo
bravobravobravobravobravobravobravo

___________________
1. Ko bude tvrdio da je jedini ispravni oblik posljednji (i bude se sablažnjavao nad oblikom poslednji) razbiću mu nos!!!!

- 16 -