Časopis za satiru

- ETNA -

 

 


  Naslovna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Ne samo da nas guraju u propast, 
nego smo im i mi pritekli u pomoć.

Ninus Nestorović

Dragan Stojanović

KOMA

Probudio sam se iz kome. Još nisam otvo- rio oči, ali sam počeo da mislim i osećam. Ko sam ja? Osećao sam se nekako raskre- čeno i spljošteno. Ja sam žaba - pomislio sam. Ali, to je nemoguće! Žaba ne ume da misli. Prisećao sam se evolucije. Ame- ba, paramecijum, volvoks… i stizao do vo- dozemaca. Znači, ja sam žaba! Inače se tako i osećam. Sa raskrečenim udovima, spljoštenom glavom i telom. Ali žaba ne ume da misli i ne spada u humana bića! Ko sam onda ja? Napokon sam se setio kom- pletne evolucije i došao do čoveka. Ja sam čovek! Čovek ume da misli i čovek je plemenito i humano biće. Samo ne mogu nikako da se setim kako čovek izgleda. Onda sam polako otvorio oči i ugledao blago, pitomo lice, uokvireno belom mara- mom, zabrinuto, nagnuto nada mnom.
- Sestro, kako izgleda čovek?! Dajte mi ogledalo da vidim!
Prinela mi je ogledalo. U ogledalu sam ug- ledao biće sa modrim podlivima na licu. Umotane glave i tela, sa rukama i nogama u gipsu.
- Sestro, šta mi se to desilo?
- Izubijali su vas. Izgazili na demonstraci- jama za ljudska prava.
- Ko mi je to uradio?!
- Ljudi!

Radoslav Tilger


Kad crv sumnje uvrti nešto sebi u glavu, 
čoveku nema spasa.

Otkad smo se podelili u strelce, 
svako je svakome cilj.

Ko se zanosi mišlju da batina ima dva kraja, iz policije nosi druge utiske.

Optužuju nas bezrazložno. 
Nema razloga da im ne verujemo.

Da budale nisu rizikovale, 
ne bi profitirale na srpskoj pameti.

Ilija Marković

DLANOVI

Iz Okeana demokratije pokušavaš da zah- vatiš dlanovima vodu, ali ne uspevaš. Do- le, ispod zemlje, pomole se nečije ruke. Lica im se ne vide. Zahvate vodu i sipaju u tvoj dlan. Radosno pogledaš u šake, a u njima, po vodi iz Okeana, plove beli bro- dovi. Putnici ti mašu s paluba. Tvoju sre- ću nije lako opisati. Uspeo si! Odjednom, beli brodovi, iz dubine pogođeni torpedima s podmornica ljudi iz senke, tonu. Da te podsete ko ti je pomogao. Brzo raširiš prste, voda iz Okeana demokratije otek- ne. Uzalud. Ljudi iz senke već su se sto- pili s tvojim dlanovima.

MODEL

Skoro svakog dana neko iz Vlade svrati u fabriku po novu reformu ili parče demo- kratije. Toga nikad previše. Zato mašine ne prestaju s radom. Ljubazne radnice brzo pakuju robu, uz smešak je daju. Se- rije su velike, proizvodnja, dabome, jefti- na. A dobri domaćini su još zadržali i ka- lupe odlivene u prethodnom režimu. Oni brinu o svakom narodnom dinaru.

ARENA

Posle gladijatorskih borbi imperatorov pa- lac, okrenut nagore ili nadole, odlučuje o nečijem životu. Sve zavisi kako je raspo- ložen. Gledaoci u areni ponekad se ne slažu s vladarevom odlukom. On je naj- češće ne menja. A i zašto bi! On je impe- rator, vladar svih i svega, živog i neživog. Katkad ipak - ako je negodovanje naroči- to burno, a on borbu nije ni gledao zauzet bludničenjem s kurtizanama ili dogovorom s ljudima od poverenja o likvidaciji protiv- nika ili novim ratnim pohodima - promeni svoju odluku. Tek da pokaže da nije kao prethodni, nedemokratski vladar, kojeg je zaverom zbacio s vlasti i ubio. Glupoj ma- si, pored hleba i igara, s vremena na vre- me treba nedvosmisleno pokazati da živi u demokratskoj zemlji.

MAŠINE

Opravka pokvarene mašine obično zahte- va zamenu nekog njenog dela. Ponekad to i nije tako jednostavno. Rezervni delovi potrošeni, proizvođač odavno prestao da postoji, ili se taj model godinama više ne proizvodi. Sa skupštinskom glasačkom mašinom sve je mnogo jednostavnije. Ka- da se pokvari, dovoljno je kupiti nekoliko ljudi. A svi opozicioni poslanici, bez obzira na godinu proizvodnje i karakteristike, podjednako dobro odgovaraju.

LJUBAV

Oni su avangarda. Ljubav je za njih pove- zana s defloracijom, s krvlju, s jaukom. Oni su energični. Ljubav, kako je oni vide, sastoji se od snažnog ritmičkog nabijanja. Oni su strasni. Bez dahtanja, vrištanja, bez stenjanja za njih nema ljubavi. Oni su efikasni. Ljubav je skidanje gaćica posle dve-tri kratke rečenice. Oni su naši pred- vodnici. I vole svoj narod.

Đorđe OTAŠEVIĆ

- 5 -


 

Naslovna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

 

Optimizovano za IE 800x600
Vesna Dencic ©
ETNA, Beograd, 2001-2003. Sva prava zadržana

- ETNA -