Časopis za satiru

- ETNA -

 

 


  Naslovna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


Nove knjige

Van pameti

Momčilo Mihajlović
Alma, Beograd - 2003.

Van pameti - Momčilo Mihajlović

Na ovogodišnjem, četvrtom po redu Satira festu, izdavač- ka kuća Alma predstavila je, u svojoj sve bogatijoj ediciji Humor i satira, i novu zbirku aforizama Van pameti, Mom- čila Mihajlovića. Ovaj naoko jednostavan naslov, nije nima- lo jednostavan ukoliko treba da ponese konstrukciju satka- nu od satirične građe, jer misao koja počiva na višeslojnos- ti, ne može opstati na nemušto postavljenim temeljima. Vi- šeslojnost i višeznačnost daju satiričnim napisima onu no- vu, tzv. treću dimenziju, kada sve može značiti i ovo i ono, a naročito ono - ono što je nekad bilo pomalo opasno po- minjati ili je barem tako izgledalo. Zato iskusan satiričar kao što je Momčilo Mihajlović, dugo i dobro promišlja pre nego što stavi tačku - na aforizam, na knjigu. To potvrđuju i njegove do sada objavljene zbirke aforizama Lapsusi sa predumišljajem (1996) i satirične proze Zombijev osmeh (2001), kao i nagrade Radoje Domanović za aforizam (1996) i za satiričnu prozu (1997).

Iako je knjiga Van pameti tek nedavno objavljena, neki od aforizama iz ove zbirke su itekako poznati javnosti, jer su nastajali dugi niz godina i bili objavljivani u štampi:

Izvinjavamo se saveznicima 
što smo pucali na njihove avione.
Mislili smo da nas bombarduje neprijatelj.

Agresor je bombardovao predsednikovu rezidenciju.
Ali, kada nam je bio najpotrebniji, predsednik nije bio kod kuće.

Taj, kao i mnogi drugi aforizmi, ponekad i malo prepevani (Slobo, nisi bio kod kuće kada si nam bio najpotrebniji) poslužili su kao parole koje su se nosile prilikom protesta i demonstracija protiv prethodnog režima. Ovo je potrebno napomenuti zato što se autorstvo najčešće pripisuje kolektivnom duhu, dok autori koji stvaraju te duhovite, snažne, oštre i opore misli, čineći našu već poslovičnu duhovitost onim što jeste, ostaju sakriveni u senci svojih dela.

No, vreme ludila je prošlo, kažu optimisti, ili su to samo neobavešteni pesimisti? Ko god, tek precizniju analizu stanja duha najbolje je prepustiti onima koji su za to kvalifikovani.

Njegova politička misao već se izučava
na mnogim klinikama.

Vladi je izglasano nepoverenje,
što će je dodatno stimulisati da istraje
u svojim namerama.

Kada se mehanizam uhoda, dobro funkcioniše bez obzira na aktere. Štaviše, novi akteri su poželjni kao deo dekora koji je s vremena na vreme potrebno osvežiti. Potrebno je smestiti privid u koloritnije okvire, tako da ramovi ne prekriju ceo zid plača, nego samo trule delove. Jer, kozmetika i od babe načini devojku (politika prostitutku)! 

Srbi su državotvoran narod.
Mi ti od svega sklepamo državu.

Mogli bismo da hranimo pola Evrope, ali nećemo.
Neka pocrkaju od gladi.

Lopov se u zatvoru popravio.
Ruka mu je sada brža od oka.

Iako tematski je raznovrsna, a stilski ujednačena, zbirka aforizama Van pameti nosi u sebi izuzetno jak politički angažman, koji je većim delom bio uperen na prethodni režim, koji je, kako i naslov knjige kaže, bio van pameti. Ali i ostali segmenti života obezbedili su svoje (zasluženo) mesto na skali gluposti, tako da niko ne može da se požali da je zapostavljen od strane ovog izuzetno duhovitog autora. Crni humor koji dominira, može da izazove smeh, ali i da zapanji lakoćom kojom se autor poigrava sa morbidnim. 

Crna mačka mi je prešla put.
Sutradan je crkla.

Da bi se nabrojali svi podvizi režima,
nije dovoljna jedna ruka.
Ali ja drugu nemam.

Koliko će ruku biti potrebno da se nabroje podvizi ovog i narednih režima, verovatno ćemo saznati u nekoj od sledećih knjiga Momčila Mihajlovića.

Vesna Denčić

-  7 - 


 

Naslovna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

 

Optimizovano za IE 800x600
Vesna Dencic ©
ETNA, Beograd, 2001-2003. Sva prava zadržana

- ETNA -