Mini galerija

SKRIVALICE

crta: Tošo Borković


Iznad karikature su nacrtana 4 predmeta, dva su sakrivena u donjem crtežu

Karikatura - Tošo Borković


Karikatura - Tošo Borković

Karikatura - Tošo Borković

Karikatura - Tošo Borković

Karikatura - Tošo Borković

___________________

Izvornik: "Skrivalice", Tošo Borković, Kompanija Novosti, Beograd - 2005.
Knjiga sadrži 104 karikature-skrivalice, koje autor za čitaoce "Večernjih novosti" crta svakog dana.
U pripremi su još četiri knjige skrivalica.

- 17 -