Piše i crta: Zoran Spasojević

JEDNOMINUTNE DRAME

komedija u jednom činu

Lica:
Predsednik 
Komesari 
Pisci


Mesto dešavanja: Berlin 2005. Zgrada CK EZ (Centralni komitet Evropske zajednice). Komesari se ubijaju od dosade. 

prva scena


(K1, K2, K3. 
Gledaju kroz prozor.) 

K1: Vidite li ono tamo? 
K2: Gde tamo? 
K1: Tamo. (Pokazuje prstom kroz prozor.) 
K2: Aha. Vidim.
K1: Šta bi to moglo da bude? 
K2: Sedi na klupi. 
K1: Baš me zanima šta bi to moglo da bude? 
K2: I čita debelu knjigu. 
K1: Čudno. 
K2: Da probudimo Predsednika?
K1: Zbog čega? Je l' ti rekao da ga budiš? 
K2: Nije, ali on sve zna. 
K1: Pa šta ako sve zna? 
K2: Možda je to neki opasnik? 
K1: Da, da...? 
K2: Samo Predsednik može da nam kaže kakav je to opasnik. 
K1: Uh, uh. 
K2: K3! (K3 se prenu.) 
K3: Molim? 
K1: Vidiš li ono što sedi na klupi i čita debelu knjigu? 
K3: Vidim. 
K2: Šta bi to moglo da bude? 
K3: Liči mi na nekog opasnika. 
K2: Nagrabusićemo! 
K1: Ko će da probudi Predsednika?! 

druga scena

(Isti i K4.)

K1: Je l' Predsednik još spava? 
K4: Spava. 
K2: Je l' u svom kabinetu? 
K4: Spava u svom kabinetu. 
K1: Je l' na kanabetu? 
K4: Spava na kanabetu. 
K3: Drugovi, vodite prazne razgovore a na klupi ih sada ima troje. To je sada već masa opasnika s debelim knjigama u rukama! 
K2: Nagrabusićemo!
K1: Ko će da probudi predsednika?!
K4: Ja ću. (Istrčava.) 

treća scena

(Isti i Predsednik.)

PREDSEDNIK: Zbog čega ste me budili? Ne smete ni da prdnete bez mene? A?
K3: Druže Predsedniče, masa opasnika zauzima park! 
PREDSEDNIK: Daj mi dogled. 
(K3 donosi dogled.)
PREDSEDNIK (gleda kroz dogled): Ono na klupi su dokoni radnici: čitaju debele knjige. Ono nisu opasnici, al' mogu da postanu ako ovako nastave. 
K1: Radnom narodu treba produžiti radno vreme. Između rada i spavanja ostaviti im samo jedan minut za slobodne aktivnosti. Opasno je imati vremena za zamlaćivanje. 
K2: Treba im ograničiti čitanje na jedan minut. 
K3: Treba im ograničiti gledanje televizije na jedan minut. 
K4: I pozorišne predstave ima da traju jedan minut. 
K1: Pisci ima da se nateraju da pišu samo jednominutne priče. 
K2: Nego šta. Pisaće oni samo jednominutne drame. 
K3: Ma, ako treba, i jednominutne romane.
PISCI (iza scene): Gde su tu ljudske slobode?! Hoćete da radni narod zaglupi?! Šta je sa demokratijom?! 
PREDSEDNIK: Ovo je pobuna! Treba pozvati američkog vojnika! 
K4: Dabome. Da im on da demokratiju. 
(Čuje se lavež američkog vojnika.) 

četvrta scena

(Isti, pisci i američki vojnik.
Predsednik mlati pisce bejzbol palicom, američki vojnik kruži oko njih.)

K1, K2, K3, K4 (huškaju američkog vojnika): Evo, ovoga, ovoga! 
AMERIČKI VOJNIK: Av! Av! 

Zavesa. 

Zoran Spasojević

- 16 -