Mini galerija

BALKANSKA KRČMA

crta: Ranko Guzina


Karikatura - Ranko Guzina


Karikatura - Ranko Guzina

Karikatura - Ranko Guzina

Karikatura - Ranko Guzina

Karikatura - Ranko Guzina

________________________

Izvornik: "Balkanska krčma", Ranko Guzina
NIP Radnička štampa / Kompanija Novosti, Beograd - 2004.

- 17 -