Nove knjige

Balkanska krčma

Ranko Guzina
NIP Radnička štampa - kompanija Novosti 
Beograd - 2004.

Ranko Guzina  -  Balkanska krčma

Ranko Guzina karikaturista i novinar poznat je najviše čitaocima Večernjih novosti, iako je sarađivao i sa mnogim drugim listovima i časopisima, ali je u toj kompaniji završio svoj radni vek, koji je krunisao knjigom Balkanska krčma. Do sada je objavio još tri knjige: To su oni (sa Milovanom Vitezovićem), Knjiga utisaka (1990) i Sličnosti (1999). A s obzirom na to da se Ranko Guzina služi dvokrakim perom - jednim crta, drugim ispisuje lice i naličja lica i pojava, tako je i ova Balkanska krčma, poput prethonih knjiga - već prepoznatljiva po autentičnosti ovog autora - ispod čijih korica se nalazi gotovo podjednak broj aforizama i karikatura. 

Međutim, osobenost stila Ranka Guzine ne ogleda se samo u tome. Pored te specifičnosti - da podjednako dobro crta i piše, njegov stil se odlikuje i neobičnom količinom humora, koji je znatno iznad jeftinih dosetki ili jednostavne igre reči, stilom koji pleni jednostavnošću i dobro izbalansiranim obrtom kojim ispisuje poentu. Nema jeda, nema patosa, pa često ni crnog humora ili morbidnih poigravanja koja krase ovovremeni aforizam, pa ipak ništa ne nedostaje, sve kao da je tu - tako bolno i istinito razastrto pred oči čitaoca, da pleni pažnju čak i onih koji vole malo agresivniji ton. 

Živimo u lepoj i pitomoj zemlji
sa umerenom klimom,
gde preko cele godine cveta kriminal.

Poginuo je nesrećnim slučajem
u ranim jutarnjim časovima,
kako je i bilo planirano.

Za njega kažu 
da je lopov, bitanga, lažov, ubica, i monstrum,
ali pola od toga nije istina.

I pored toga što autor tvrdi da ne piše aforizme, nego komentare u maniru Duška Radovića, ali ih u nedostatku odgovarajućeg termina naziva aforizmima, teško je u načelu povući takvu paralelu, jer ima i jednog i drugog. Ne sporeći notu Radovićeve topline, Ranko je ipak otišao malo dalje, zagazio dublje u ponore besmisla i apsurda, portretisanjem grotesknih likova i situacija, koje ni u inverznom ogledalu ne bi isklesale bolji odraz.

Dragi prijatelji, evo da vam se javim:
Trenutno sam s porodicom
na prinudnom odmoru.

Seljaci kupuju nove traktore i kombajne,
jer sa postojećom mehanizacijom
ne mogu čestito da blokiraju
ni regionalne puteve!

*

Mi ginemo prisebno.
Ne gubimo glavu.

Političar koji drži do sebe
prljave poslove vodi na ženu ili ćerku.

karikatura - Ranko Guzina

Sa druge strane kraka - usudiću se da prokomentarišem kao laik ili možda kao ljubitelj karikature - neobičnost se ogleda u doziranju boja. Poneke od njih možda bi mogle i da se nazovu crno-bele karikature u boji. Efektno naglašavanje detalja, koje i pored toga ne sugeriše poentu ili osnovnu ideju, razvija mnoga asocijativna polja i pruža osnovu za različit doživljaj - za percepciju detalja ali i slike u celini. Ali to je samo jedan od pristupa, jer kao i u aforizmu Ranko Guzina i u karikaturi ima više pristupa: od  crno-belih, "crno-belih u boji" do punog kolora, pa je ugođaj utoliko kompletniji i kompleksniji.

I kao što svaka krčma ima svoj šmek, osobenost i prepoznatljivost, počev od redovnih konzumenata do onih koji ponekad svrate ili pak zalutaju, tako će i ova Balkanska krčma, ostati upečatljiva po besprizornim likovima čije će cehove otplaćivati mnoge naredne generacije. A sve to, ovaj daroviti autor pokušao je da zabeleži u pisanoj ili likovnoj formi, nastojeći da zadovolji različite ukuse, jer ova lepo opremljena i bogato ilustrovana knjiga to nedvosmisleno potvrđuje.

Vesna Denčić

- 7 -