Nove knjige

MULTIPLICIRANE IMPRESIJE

Zoran Matić Mazos  - Žigosanje

Savremena tehnologija pruža ogromne mogućnosti i u infor- matički pismenom svetu ne postoji oblast koja nije roboti- zovana ili barem visoko kompjuterizovama. Međutim, kod nas se taj proces odvijao u potpuno drugim, samo nama znanim relacijama, jer smo običavali da se obračunavamo na sasvim drugi način, sve dok i tu ne izgubismo kompas. Sada taj isti svet pokušava da nas "utera" u te svoje "novotarije", pa, gotovo nevoljno, polako počinjemo da idemo njihovim već utabanim stazama.

Da kaskamo i lutamo jasno je već na prvi pogled, ali, što bi rekli večiti optimisti, bitno je da smo krenuli! A ovde kad nešto krene, onda krene kojekude – najčešeće odluta do mrtve tačke, što nam je uglavnom i polazna osnova po kojoj godinama potom tapkamo. Ali da ne otkrivamo unapred sva naša kretanja i skretanja, koja su ostavljala žig na telu rastrzane zemlje i unižene nacije, čije je žigosanje poslužilo kao lajt motiv Zoranu Matiću Mazosu i Vladici Milenković da sve to, o čemu su nekoliko godina unazad pisali i crtali, hvatajući korak sa svetom, dakako, prirede na CD ROM-u, koji kao prateći element ima i papirno izdanje – knjigu. Ili obrnuto, svejedno.

Vladica Milenković Vlajče - Žigosanje

Za multimedijalnu knjigu "Žigosanje" može se, bez prete- rivanja, reći da pruža dvostruko zadovoljstvo: dva autora – dva stila, dva medija, dva izražajna sredstva. I pošto je sve u znaku broja dva, tako je i unutrašnja struktura knjige podeljena na dve nezavisne celine – dve zbirke aforizama: "Kritična masa" Vladice Milenkovića i "Diogen(p)isanje" Zorana Matića Mazosa, koja se opet, sad već verovatno nije teško pretpostaviti, sastoji iz dva segmenta – od aforizama i karikatura, a Mazosu je pritom ovo druga knjiga karikatura. Ipak, ima nešto što nosi broj i jedan: ovo je prva zajednička zbirka radova dva brata i ujedno prva Milenkovićeva knjiga.

Prednost ovog multimedijalnog izdanja jeste u tome što ga možete čitati na razne načine, u zavisnosti od mašte i inspiracije; možete prvo pročitati knjigu, pa tek onda pustiti CD da je čita umesto Vas, tačnije da kompjuter lista stranice dok Vi, zavaljeni u fotelji, čitate aforizme ili gledate karikature koje se smenjuju na svakih desetak sekundi, pri čemu svakako imate i mogućnost kretanja napred/nazad, zaustavljanja, pretraživanja i dr. A možete primeniti i metod simultanog čitanja aforizama i gledanja karikatura sa ekrana i papira, pratiti sličnosti i razlike, prednosti i mane jednog ili drugog medija itd. – tek, bez obzira na to za koji ste se metod odlučili, autori su se potrudili da sled vaših impresija prati i lagana nenametljiva muzika iz pozadine, koja upotpunjuje ugođaj.

Vesna Denčić

_________________
Iz recenzije za multimedijalnu knjigu "Žigosanje",
Zoran Matić Mazos i Vladica Milenković Vlajče,
Empirej, Beograd - Kulturni centar Paraćina i
Satirična radionica Žikišon, Paraćin;
Beograd, Paraćin - 2005.

karikatura - Zoran Matić Mazos

- 7 -