Početna Arhiva Kontakt
   

 

 


Piše: Zoran Stanojević

POZNAVANJE PISCA

Iz piščeve beležnice

...KONJ PASE (razraditi!)

Neke ideje za razrađivanje: Konj pase travu. Konj pase zelenu travu. (Dobro teče. Primer autogeneze dela!) Konj pase zelenu travu na livadi. (Zbivanje je već pogodno locirano!) Konj starog Mojmira (!) pase (često, ali ne uvek) možda i zelenu sočnu travu na Tiosavljevoj nasleđenoj livadi. NAPOMENA: Kakve beskonačne mogućnosti se ovde otvaraju! Nastaviti istraživanje ove zanimljive i duhovite teme.

ČUJ GLAS MOJ SUMORNI GDE IZ TAME VIČE,
JA BOSIOK SIJEM, MENI FRIDRIH NIČE!

NAPOMENA: Ne koristiti. Sa jedne strane nije dovoljno ozbiljno, a moglo bi se svakojako tumačiti. Sa druge, izgleda da je neki Fridrih Niče postojao! Dakle, postoji i krađa ideja retroaktivnim putem. Pisca našeg vremena mogu pokrasti daleki prethodnici!

RAZRADA:

Konj starog Mojmira, riđan, pase (dosta često ali ne uvek) možda i zelenu sočnu travu subotom na Tiosavljevoj nasleđenoj (ovo proveriti!) (nasledno pravo?) livadi, dok prolaze svatovi i svirači.

NAPOMENA: Odgovoriti što detaljnije na pitanja: Ko je Mojmir, i zašto? Od koga je Tiosav (i ko je on? Možda roman?) nasledio (kako? Ubistvo? Tema vuče!) livadu. Koje je vrste trava i zašto baš te. (Izbeći englesku travu, ne odvajati se od našeg tla!) Kakve je pasmine konj? Zašto je trava sočna? (Nije li to idealizacija života na selu, koje ima svoje probleme?) (Ne velike, ali ipak probleme, koji se mogu i koji će se naravno prevazići s obzirom). Možda uneti da je (a možda i ne) u blizini (premda, zašto baš u blizini? Kao da ne može i malo dalje? Nije nužno, a zašto onda da se ta blizina tako neoprezno tvrdi? Tim pre što je za istorijsku perspektivu potrebna barem određena udaljenost) reka. (Ovo može dobro proći s obzirom na nove intencije u vezi sa hidrološkim sistemom). (Ali, zašto svatovi? Čemu to svečarstvo? I zašto baš subotom? Čiji svatovi, uostalom?) (Hitno kupiti hartiju). (Kakav naslov romana?) (Kakvi su to svirači tamo? Šta sviraju? Zašto baš sviraju? Šta ako se ispostavi da je svadba samo paravan za nešto drugo?) (Zašto baš svirači sviraju?)

NEKA ZAPAŽANJA - TRIKOVI

- Trik sa bananom, odličan geg. Ide čovek - ne mora baš on, ali recimo - i nagazi na koru od banane (koju je neko prethodno bacio!) Onda se on oklizne, i šta... I padne!
- Upadne čovek u otklopljen šaht. (Tema za seriju napisa) koji je neko zaboravio da zaklopi, a možda zaklopca nije ni bilo, ili nešto treće.

NAPOMENA: Odlično. Ovakvih stvari treba nakupiti još više. I kako to samo navire, šiklja iz mene kao nezadrživa bujica. NB: Zašto nisam ranije počeo da pišem!!!

NAPISATI: Filmski scenario na izvesnu temu; o položaju pisca u nas; opštu poetiku lepe književnosti (odmah! Hitno!)

MISAO: Scenario početi ovako: na zelenoj livadi (dvostrukom ekspozicijom ovde prikazati stranu kalendara na kojoj piše "subota", a datum da se, za svaki slučaj, ne vidi) konj riđan pase zelenu travu. Konj mljaska, da se vidi da je trava sočna. Pored njega stoji starac sa posetnicom koju drži prema kameri i na kojoj piše "Mojmir". U drugom planu prolaze svatovi i svirači. U trećem planu zum otkriva Tiosava sa rešenjem o nasleđivanju livade (krupni plan). Zatim, odvija se ono što prirodno proizlazi iz do sad rečenog.

Napisati za rezervu odmah TV-seriju i pozorišnu dramu.

(NAPOMENA: Kako koristiti konja u pozorišnoj drami? Možda punjeni konj? Ili konja da igra čovek? Moderan pristup, a humanije je!)

MISAO: Zašto ne poema "Konj pase na livadi uz Mojmira i psa". Podvući da nisam protiv botanike... hm, teme su osetljive, skoro najosetljivije od svega. A ipak, konj mora da se hrani. A ako me optuže za plagijat? Boja trave vuče na Lorku! Hm. Da ga nisam čitao, ovog problema ne bi bilo!

______________________
Izvornik: Odlomak iz knjige "Poznavanje pisca", Zoran Stanojević,
Beogradski izdavačko-grafički zavod", 1974.

Karikatura - Branislav Đokić Kan

- 13 -