Početna Arhiva Kontakt
   

 

 


Nove knjige

HORIZONTI

Vesna Denčić
Beofeniks
, Beograd - 2006

Vesna Denčić - Horiznti

Vesna Denčić je izborom iz svog stvaralačkog opusa priredila čitaocima neobičnu i dobru knjigu, koja je po svojoj sadržini visoke literarne i estetske vrednosti u žanru kratke književne forme, za koju se autorka specijalizovala i dovela je do savršenstva.

Za najnoviju dvojezičnu knjigu "Horizonti" autorka je sama napravila izbor aforizama i kratkih priča koje su nagrađivane na književnim konkursima u zemlji i inostranstvu, a objav- ljene su i prevedene na poljski jezik.

Da je Vesna Denčić majstor kratkih književnih formi možemo se uveriti čitajući ovu knjigu koja predstavlja ličnu antologiju autorke, a njenu umetničku vrednost potvrđuju mnogobrojne nagrade i priznanja u prethodnom periodu. I kada se izražava kao satiričar i kao tvoriteljka minijature u žanru kratke priče, autorka postiže maksimalan željeni cilj. Ona je škrta a ubojita na rečima. Oštre i lucidne kritike posvetila je duhu vremena, naglašavajući podređenost etičkih načela čovekove egzistencije.

Društvena i politička kriza koja je pothranjivala nemoral, kriminal i korupciju, drastično porsnuće anarhičnog društva i sistema izgubljenih vrednosti, devijacije i infantilnosti do apsurda, stvarali su optimalnu klimu za plodnu satiru, što je Vesna Denčić znalački registrovala i trajno ovekovečila u britkoj satiri, jezikom sarkazma i ironije. Ona, zapravo, preslikava karikaturalno sve te anomalije, licemerje, izopačenost, glupost i primitivizam preslikava u krivom ogledalu društvene zbilje kao monumentalni spomenik apokaliptičnih vremena. U nekim svojim biserima aforistike, autorka doseže do vrha Olimpa svetske satire, žigošući širok dijapazon paranormalnih, destruktivnih i razornih društvenih pojava koje su produkt šizofrenih, egoističkih i bolesnih ambicija autoritarne vlasti, umišljene kao "gospodara života i smrti." Snagom duha i dubinom promišljenosti, autorka hrabro saopštava svoje filosofske stavove, suočena i isprovocirana surovom istinom u vremenu teškog bitisanja, odapinjući svoje "ubojite strele" bez griže savesti, kao eliksir za bolesno društvo i njegove demone, sa dozom prigušenog podsmeha, prkosa i ironije.

Vesna Denčić vešto i lukavo razotkriva i izlaže ruglu prepoznatljive politikante i karijeriste, njihove tragikomične maskarade i bajke čiji porivi nas vode Orvelovskim putevima. Svoj kritički stav, mentalnu i etičku sliku naše nevesele stvarnosti, autorka saopštava slobodoumno, bez straha i patetike, maskirajući je u poslovično - filosofsku formulu, prepoznatljivu i asocijativnu. Satira, ovde služi kao moćan serum protivu kolektivne apatije, opšteg ludila i nihilizma kao modus vivendi. Aforizam je tu u funkciji javne opomene, pouka i poruka, poziv na razmišljnje i pobunu, bez straha i kompromisa o uzroku i posledici. Ona podstiče i suprostavlja razum za ozdravljenje trulog i bolesnog društva i usmerava nas na bekstvo iz opasne zone. Ona provocira večitu borbu dobra i zla s prekorom i opomenom da se zlo onemogući, ismejavajući primitivizam i glupost do bola. U svakom slučaju, ova knjiga ima lekovito svojstvo za ozdravljenje bolesnog društva.

U knjizi su objavljene i kratke priče koje, takođe, nose autentičnu satiričnu notu koja ponekad prelazi u humor i erotiku. Vesna se i na ovom terenu izuzetno dobro snalazi i često nas zavodi u lavirinte fantazije, bežeći ponekad od realne slike sveta.

Na kraju, ovu knjigu preporučujem kao dobro štivo, jer ona je pravi recept za razmišljanja pre delanja.

Vukoman Bošković

___________________
Izvornik: Recenzija za knjigu Horizonti, Vesna Denčić,
Beofeniks, Beograd - 2006

- 7 -