Početna Arhiva Kontakt
   

 

 


Nove knjige

ZAVODLJIVOST AFORIZMA

Miroslav Sredanović
UPADICE
Zavod za udžbnike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo - 2007

Miroslav Sredanović - Upadice

Iskustvo u oblikovanju aforizma Miroslava Sredanovića ima čudesnu zavodljivost ponajviše u veštini sažimanja teksture rečenice. To sažimanje nije nastalo samo na lukavstvu je- zičke igre već mnogo više na elaboraciji rasuđivanja, na kre- ativnom blesku. Sažeta i redukovana rečitost prati logičke obrte i misaone poente. Pokazalo se da je i kod Sredanovića kao i kod najboljih aforističara beogradskog aforističarskog kruga prava veština u stvaranju aforizma: naći pravu reč, osvojiti jezik koji je primeren humorno-ironijskom iskazu. Zato i vredi ponešto reći u kakvom je odnosu jezik, kao potencijalitet, u odnosu na oblikovanje aforizma. Svakako, u odnosu velike zavisnosti. U jeziku je sadržana elementarna snaga, pretpostavka dejstvovanja i suštastvenog saznanja. Britkost, jezgrovitost i odsečnost, plahost i ustreptalost, u aforizmu proizvode blesak i varnicu kritičkog mišljenja. Pla- men, koji munjevito sevne, osvetli mračne prostore stvar- nosti, učini ih vidljivim, a zatim nestane. I kad nestane, on je zapamćen, jer je nastao da ne bi bio zaboravljen. Posle toga, ništa više nije kao što je bilo pre toga.

Razumljivo je da jezik nije nikada samo instrument satiričnog mišljenja i duhovnih vežbi nego i podsticaj, možda i odlučujuća provokacija, za ironičnu i polemičku avanturu. Sam jezik navodi aforističara na kritičko sažimanje i misaonu pregnantnost. Ako je jezik negde aktivan i delotvoran, onda je to u aforizmu. To nam pokazuje i ovom knjigom Miroslav Sredanović, koji je učinio sve što je bilo u njegovoj moći da minimalne formalne pretpostavke u stvaranju aforizma osmisli tako da rečima bude tesno, ali ne i mislima. Nasuprot baroknoj razbarušenosti, razuđenosti i razgranatosti, ovde je delatna poetika minimalizma ili kreativnog redukcionizma. Jezičko sažimanje u neposrednoj je vezi sa oblikovanjem jezgra značenja, sa visoko određenim obrisima smisla. Tako nastaje i zatvorena i otvorena forma. Istovremeno. U njoj je sadržan i zaplet i rasplet. Tako se uspostavljao i jedan kritički medijum, koji svoj uspon oblikuje kao lucidnu poentu, kao majstoriju dosetljivosti. Taj kritički diskurs snažno oblikuje nemirni temperament aforističara. Kad se temperament ne kontroliše, aforizam može da uplovi u razbarušenost i kalambur, u ačenje. To je, ustvari, granica između aforizma koji ima unutrašnju snagu i stvaralački ritam i aforizma koji je skliznuo u proizvoljnost. Tu već postoji i opasnost od prisustva misaonog haosa i nekreativne improvizacije.

Ako nepredvidljivost poente u konačnosti aforističarskog iskaza nije domišljena, ako nije oblikovana darovitošću umetnika, preti joj opasnost da sklizne u ispraznu retoriku i simulirajući patos. To se već teško moglo dogoditi Miroslavu Sredanoviću, Umećem dramatizacije miniteksta, on kroti svoju nepredvidljivu razbarušenost i neodređenu ustreptalost. Ustvari, naši najbolji aforističari, u koje spada i Miroslav Sredanović, ne postaju žrtve izrazite verbalne i misaone redukcije jer se njihova lucidnost okončava kao jezička virtuoznost, kao kritička neposrednost, kao živo treperenje duha i kao jasan oblik mišljenja. Za rasne aforističare neprihvatljiva je zbrka u mišljenju, baš kao i bilo kakve misaone pregrade i društvene predrasude. To je i uslov da postanu nepomirljivi kritičari haotične stvarnosti i da učine iskorak iz zatvorenog društva i mentaliteta njegove hipokrizije.

Nema sumnje da i mnogi aforizmi Miroslava Sredanovića iz domena aktuelne i današnje "rđave beskonačnosti" slede tradiciju maksime koja ima prevashodno univerzalno značenje. U ironijskom duhu, na jednostavan način, aforističar formuliše svoje viđenje posrnulog sveta, posebno ovdašnjeg i sadašnjeg. On uverljivo oblikuje svoje kritičko i ironijsko stanovište. Njegovo delo „Upadice" nedvosmisleno pokazuje autorovu misaonu zrelost i kreativni uspon. Ponovo se, kao i u prethodnim istorodnim zbirkama, potvrdila duhovita zavodljivost njegovog aforizma i osobenost njegove satirične imaginacije.
 

Prof. dr Ratko Božović

________________________
Izvornik: Recenzija za knjigu "Upadice", Miroslava Sredanovića
Zavod za udžbnike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo - 2007.

- 7 -