Početna Arhiva Kontakt
   

 

 


Roman u nastavcima

ZORAN STANOJEVIĆ

GOVORI F. GROMKI - TMURNI


18 - TAJNA KANCELARIJA

– Ja iza palme, držim na oku – Smernica “Sto mu gromova” – Uloga elaborata u Izgradnji  

Sedeo sam na mojoj strogo poverljivoj stoličici iza palme, a onda se otvoriše vrata Kabineta, i začu se Organov glas kako unutra govori, i to nekome, da su nam hodnici strašno zagušeni, nema gde noga, ovaj, da se stavi, i da sto mu gromova onome ko je naručio tolike Elaborate u vezi s onom stvari, ali za to će on već videti čim se vrati! A prosto mu se osećalo u glasu da sve to govori krupnim slovima, što je i prirodno kad si Organ. Onda izađe Organova sekretarica, a za njom i sam Organ, u velikoj žurbi i mantilu sa uloškom, i pre no što sam se uopšte snašao nestade mi sa sve dežurnim koferom, koji mu je uvek u Kabinetu, unapred spakovan, za kad mora hitno na službeni put, pa da putuje na njega. (On uvek tamo ide, kad putuje).

Mnogo mi se nije sviđala ona smernica "sto mu gromova". Zašto to da se desi baš meni, koji neprekidno težim da pomognem Čovečanstvu, pošto ono nema za to vremena, usled neprekidne zauzetosti što stremi kud god stigne? U redu, ja sam inače navikao da me ne shvataju, ali od Organa bih vrlo teško podneo svako nerazumevanje mene. Naravno, kod nas nikad nije lako otkriti ko je nešto potpisao kada je potrebno da se utvrdi ko je kriv za neku doista nadljudsku brljotinu; tako je to još od vremena Drugova u boji; ali, šta ako se baš u ovom slučaju ipak nekako dozna da sam Elaborate naručio ja?

* * *

A ustvari samo daktilografska omaška u Narudžbenici za kopiranje, eto šta je bilo! Električna pisaća mašina, a ja malo duže zadržao prst na nuli, i posle zaboravio da dodam ono "i slovima" uz broj naručenih Elaborata, a mašina udarila jedan rafal nula... I zar da sto mu gromova samo zbog tih nekoliko slučajnih nula više, dodatih iz oduševljenja elektrificiranim uslovima za rad? Sve samo zato što nisam hteo da i ja zamaram jedinu daktilografkinju koja je tog dana došla u Daktilo-biro, jer je već vežbala sa šefom za Opšte poslove nešto tako naporno da se i stenjanje čulo. Uostalom, ja sam moju grešku skupo platio! Kamione elaborata sam sam istovario, i to prekovremeno, noću, dok je Obezbeđenje spavalo, da ne bi neko ko vidi posumnjao da ja to zbog osećanja krivice... Samo koja nula više, i uopšte... Pa, takve sitnice mogu svakome da se dese. Čak i nekima koji su posle u stanju da herojski uoče narandžaste dizalice od trideset metara, i tako da spasu svoju R.O., a pružali su i druge primere besprimernog zalaganja... Najzad, i sama naša zgrada ima čitavih sedamdeset soba viška, pa te sobe ipak niko ne izbacuje na ulicu!

* * *

Strašno mi se nije sviđalo ono "sto mu gromova", posebno što je bilo izgovoreno krupnim slovima. Ali, ja ne bih bio F. Gromki -Tmurni kad bih samo čekao! Sačekao sam da svi odu, pa sam doveo sa ćoška četiri spoljna saradnika koji rade na sat, i onda smo, tokom noći, diskretno uklonili elaborate iz svih hodnika. Prebacili smo ih na tavan, koji mi je pao na um dok sam tamo razgovarao sa Inokorespondentom. U tom prostoru su mi izgradili skromno ali ukusno utočište, putem slaganja elaborata u vidu zidova oko jednog od dimnjaka, čime je i pitanje grejanja rešeno bez ikakvih dodatnih troškova, tj. samim dimnjakom, koja bi mu toplota inače propadala uzalud. I stakleni kapak na krovu ima, pa ni struja ne mora da se troši; svetlo samo dolazi tokom dana. Sobica, dakle, od elaborata. Asketski ali prijatan ambijent; samo fali mokri čvor pa da nesmetano vršim sve zadatke. A elaborati naslagani do krova; niko i ne sluti da je iza moj dodatni kancelarijski prostor. To smo sve još, da se ni elaborati ne vide, spolja drapirali starim transparentima, i slikama raznih rukovodilaca dovoljno oštećenim da se više ne koriste čak ni ako se vrati to vreme kada su se pred rukovodioce iznosile njihove slike u nepreglednoj povorci, a oni su onda tu povorku sa svojim slikama razgledali, i srdačno joj pljeskali. Ulazilo se tako što se odmakne jedan davno uklonjeni rukovodilac koji je bio obešen preko prekida u zidu od elaborata, a unutra je bilo i drugih izlišnih predmeta pokupljenih da drugde ne smetaju, kao što sam dao da mi uskladište jedan pisaći sto, fotelje, i malu klub-garnituru, za ako bih imao koga da primim u mojoj tajnoj kancelariji, na primer: Telo za popis. Naumio sam da je tokom vremena dovedem kod mene na tavan, da u poverenju i tu popišemo, samo da ne govori nikome gde su te stvari, jer ima zavidljivaca koji rovare protiv svake moje inicijative, pa bi sigurno i protiv te. U vidu prijatnog ambijenta sve sređeno, dakle, pa da Telo može da se opusti, i da izvršava bez ometanja.

Posle sam isplatio spoljne saradnike iz mojih skromnih sredstava, pa sam sebi i telefon gore lično sproveo, u vidu dvojnika sa Organovim, tako da mogu odatle da budem u samoj žiži naše aktivnosti, i da saznam svaku njegovu Intenciju čim počne da je namerava - jer on stalno namerava određene Intencije - pa da mogu odmah da sprovodim!

* * *

Eto, tako je F. Gromki-Tmurni problem elaborata sredio samim tim elaboratima, sve u skladu sa načelima koja je sam Organ dao, na primer u skladu sa načelom "sto mu gromova". A sve krunisano još i time što se ja ne hvalim, nego skromno živim bez priznanja! Čak ni kad me izričito pitaju ne objašnjavam, kao jedan što me sreo kad sam se vraćao sa tavana, pa me pita šta ja tamo radim, i da li sam za to plaćen, a ja gordo dignem glavu da mu pokažem svoj prezir, i tako udarim čelom o jednu izbočinu, ali šta se to njega tiče?!

Otada sam uvek imao kuda da se povučem radi određenih razmatranja, u smislu odgovornih dužnosti kojima se bavim kao Izvršilac. A što sam oko ulaza u tavan prosuo tucano staklo - to je samo besplatni alarmni sistem, da se ne zamara naš Drug iz Obezbeđenja, sav iznuren od slučaja sa Članskom Kartom, a da se ipak zaštitim, jer kod nas je sve strogo poverljivo, pa tako i kod mene.

nazad