Početna Arhiva Kontakt
   

 

 


Roman u nastavcima

ZORAN STANOJEVIĆ

GOVORI F. GROMKI - TMURNI


20 - ORGAN, MATERINSKI

– U poseti kod Organa – Opet onaj film! – Stanje u nervnom smislu – Bespoštedna borba za spajalice

Koristeći se vezama u krugovima za Psihu, mada većinom time što sam tamo odlično poznavao svaku stopu, krenem da posetim Organa, koji je tada bio u R.O. za slom živaca. Doktora A. nije bilo. Otišao na neki Simpozijum, pošto i u Inostranstvu ima tušta i tma psihe, ali, šta da se radi; ne može čovek tokom iste posete da vidi sve koji su mu dragi.

Taman sam mislio da uđem, kad – glasovi! Po mucanju sam procenio da je kod Organa šef za Opšte poslove. Da se ne bih nametao, odlučio sam da pričekam. Znao sam - Organ, i tako indisponiran, svakako daje šefu za Opšte određena Uputstva, jer on čak i tu gde je anticipira naše razvojne pravce, kao što ih je uvek anticipiravao, i anticipiravaće ih i dalje, dok je god života u njemu! (Mada je svakako nastojao i da se opusti, kao što su tu od njega sigurno tražili, jer on je disciplinovan, i uvek pedantno izvršava sve radne zadatke).

Stajao sam sa spoljašnje strane odškrinutih vrata, nevidljiv, da ne upadam neučtivo u razgovor, a Organ je za to vreme ovako besedio šefu za Opšte: "Ma sigurno, još kako bih ga ja izbacio, ali mnogi mi rekli da nipošto jer taj se svuda mota, i sigurni su da je svašta otkrio, inače ne bi pravio tolike budalaštine. Zna on da ne smemo da ga isteramo. A već sada kako stvari stoje, da ti ne pričam... Pazi: on je sigurno snimio sve iz kase; i foto-aparat sam mu video. Ne znam kako je otvorio, nije bilo tragova obijanja, što ti samo pokazuje sa kakvim imaš posla! Uostalom, sad je to svejedno. Još ranije je snimio, znaš one papire što sam zaboravio da spalim, one iz pisaćeg stola, a sada ovo iz kase... Radite šta znate, samo ga ne izazivajte! Sve kako on kaže!"

Tu onda Organ dodade nešto materinski, ako mogu to tako da kažem. Uostalom, on se nikad nije odvajao od naroda, nego, kad god se može, on narodnim jezikom, da ga narod razume. Posle je još govorio, i videlo se da ne zapostavlja ni lik oca, koga je takođe više puta pomenuo, u jednom posebnom kontekstu. "Reci to neodložno svima koji su umešani u, znaš već", nastavi Organ. "Onda onima iz, ovaj, razumeš, kao i onima u vezi sa onom trećom stvari. A pritisak na one dole svi da izvršite! Nema šta da im se objašnjava; samo da mu se ne zgazi na žulj dok mi gore ne vidimo šta ćemo, inače će nas sve na robiju oterati!"

Zainteresovano sam slušao kako Organ drhtavim glasom izgovara te reči, i pokušavao da razaberem u čemu je stvar. Sve me je to na nešto podsećalo, samo: na šta?! A onda shvatim! Pa to se Organ opušta! On prepričava šefu za Opšte onaj film što sam ga ja njemu prepričao još na Aerodromu, o onome što ucenjuje svoje pretpostavljene! Zaista nisam mogao da pretpostavim da će taj film ostaviti na Organa toliko dubok utisak! I to ga je prepričavao u prvom licu jednine, to jest on raspolaže i glumačkim talentom, pa se uživeo u ulogu onog Organa iz filma, i to toliko da je odglumio čak i drhtav glas, i još maternji jezik; znao je da je u filmu toga moralo biti u ogromim količinama, a uneo je i neke nove elemente, da stvar što bolje objasni.
Doista, ta njegova univerzalnost!

***

Po šumovima sam shvatio da se šef za Opšte sprema da ode pa sam se diskretno povukao, i ušao kod Organa tek kada je moj prethodnik otišao. Doneo sam mu i lepe ponude: mušmule, koje sam mu sačuvao u njegovom ličnom frižideru, i burek. Ukratko, bio sam naprosto opredmećena anegdota "F. Gromki-Tmurni kod Organa u poseti". Međutim, umesto da me potapše po ramenu i kaže mi "Dobro je, druže", Organ ponovo vrisnu, i to čim me je ugledao sa ponudama. Samo je još dao smernicu "NNG!" a onda je opet pao u psihičko stanje.

Odmah dotrčali da ga neguju, a meni rekli da se udaljim, da ne uznemiravam pacijenta, i više da mu ne dolazim, pošto ne delujem na njega smirujuće. Dok sam se objašnjavao sa njima, i pozivao se na - nažalost odsutnog - mog prijatelja doktora A., čuo sam još samo kako Organ izražava uverenje "MAMA..." što pokazuje jednu lepu doslednost, da i danas izražava prvo uverenje koje je ikada izrazio u svom životu i radu.

Eto kakva je to sklonost anticipovanju; još od malih nogu trasirao je put ovoj kasnijoj doslednosti! Mada se ipak pitam zašto je vrisnuo kad je ugledao hranljive materije u mojim rukama, umesto, kad ih već toliko voli, da ih stavi u žvačni organ, pa da masticira? Mora biti da je i taj vrisak nekakva intencija u koju tek treba da se pronikne.

***

Za mene je svaka njegova reč Smernica, ali potreban je veliki napor, čak i za um F. Gromkog-Tmurnog, da se te smernice pretoče u konkretne aktivnosti. To zbilja nije lako, na primer kad on kaže NNG! Nekako, nije jednostavno pronaći na koju aktivnost takve sažete maksime upućuju. U svakom slučaju, odmah sam i NNG u celini zapisao, u posebnu Beležnicu u kojoj negujem njegove misli (recimo: "Međutim"). Jer odlučio sam da svakako sprovodim i NNG, pošto je to još dva puta rekao dok je trajalo predlaganje da ja izađem, što je van sumnje značilo da na toj stvari treba posebno insistirati.

***

Vratio sam se u R.O. da sprovodim Organove Intencije unapred, i odmah sam bacio na papir neke pribeleške, u vidu prednacrta skice za elaborat, a što nam je bilo potrebno da se gorući problem spajalica reši dubinski i jednom za svagda, a ne da bude "iznela promaja"!

Prvo što nam je bilo potrebno je, razume se, da se detektor za metal ugradi u glavni ulaz, čime bi se sprečilo iznošenje spajalica iz R.O. Takođe, potrebna je stručna ekipa, za rukovanje tim detektorom. Dalje, mora se uspostaviti posebna Komisija, da kontroliše stručnu ekipu, jer šta ako oni počnu da iznose spajalice? Zatim, da kontroliše tu Komisiju, jedno Kontrolno Telo koje će, da bi se mogao pratiti progres akcije, praviti tromesečne izveštaje, i to za svaki kvartal, što se sve ima ucrtavati na grafikone, i iskazivati što detaljnijim dnevnim izveštajima. Ovim bismo se koliko-toliko obezbedili, pa bi bio dovoljan još samo jedan Visoki Nadzornik (na primer ja, ako niko drugi ne prihvati tu opasnu i delikatnu dužnost) koji bi nadzirao Telo za kontrolu Kontrolne komisije. Radi bar skromnog poboljšanja unutrašnje bezbednosti potrebno je uključiti doktora B., a, ako treba, i Ekipu koju bi on izabrao, pa se onda mogu, u određenim Fazama, koristiti hipno-droge i drugo iz određenih filmova; na primer Skopolamin, detektori laži, dubinska hipnoza... Imao sam još i mnoge druge ideje, koliko za početak, pa da prijatno iznenadimo Organa kad nam se vrati, i vidi da spajalice više ne nestaju, ali već i ovo, bar donekle, ilustruje smer mojih misli. Ovako bi se vremenom na spajalicama moglo uštedeti dovoljno da se kupe detektori za metal za sve prozore i vrata, tj. da budu ugrađeni tamo, i obezbeđeni alarmnim sistemom, inače bi neki tuda mogli iznositi spajalice, ili ih bacati kroz prozore jatacima, u prethodno ugovorenim terminima. Za borbu protiv jataka bi se, jasno, morala oformiti i specijalna Služba za obezbeđenje čitavog prostora oko naše zgrade, kao i poverljivo Telo za kontrolu te Službe, da ne bi baš među njima došlo do pojava neke nezdrave saradnje sa određenim snagama iznutra, ali to je već pitanje našeg daljeg razvoja u celini.

nazad