i sve o aforizmu

 

Sadržaj

 
Zašto aforizmi?
Biblioteka
Ekskluzivno
Prevodi
U poseti kod...
Sećanje na...
Vaša strana
Počasni gost
Novo
 

 

 

 Informacije

 

Promocije, prikazi, nagrade...


Lepota je prolazna

Lepota je prolazna - Dušan Puača

Pre nekoliko dana iz štampe je izašla knjiga "Le­po­ta je prolazna", u izdanju Visoke škole elek­tro­teh­nike i računarstva i Beogradskog afo­ris­ti­čar­skog kruga. Ovu interesantnu pa­no­ra­mu aforizama o ženama i muškarcima, koja obuh­va­ta radove 24 autora, priredio je sa­ti­ri­čar Dušan Puača.

Iako okosnicu ove zbirke čine aforizmi pro­či­ta­ni na književnoj večeri održanoj pod nazivom "Post­osmomartovski sindrom", 11. marta ove godine, koja je bila izuzetno dobro primljena, bilo je prirodno da se zbornik dopuni i sa afo­riz­mi­ma autora koji nisu bili prisutni na knji­žev­noj večeri ali su pisali na ovu temu.

U knjizi su zastupljeni: Aleksandar Baljak, Aleksandar Čotrić, Alek­san­dar Novaković, Bojan Ljubenović, Dejan Milojević, Dragan Šušić, Dragutin Minić Karlo, Dušan Puača, Đorđe Otašević, Jovo Nikolić, Milan Beštić, Milan Todorov, Milko Grbović, Miroslav Sredanović, Rade Jovanović, Rade Petković, Rastko Zakić, Savo Martinović, Slobodan Simić, Veselin Mišnić Lari, Vesna Denčić, Vitomir Teofilović, Vladimir Jovićević Jov i Zoran T. Popović.


nazad

 

Napomena: Svi prezentovani radovi vlasništvo su ovog sajta, i mogu se koristiti samo u privatne svrhe. Svako javno publikovanje bez navođenja izvora informacija, i imena autora preuzetog priloga, podleže zakonu o kršenju autorskih prava.


 Optimizovano za IE 800x600

Vesna Dencic