Lančana reakcija

Jovo Nikolić


Do opšteg ludila
nije moglo doći ranije.
Nismo bili psihički spremni.
_

Ko pljuje u vis,
najprije dobije povratnu informaciju.
_

U mraku se uopšte ne vidi ko šta radi,
ali mi to radimo ponajbolje od svih.
_

Naši najbolji kadrovi 
ne smiju da leže u zatvorima.
Opasno je zapostavljati državne dužnosti.
_

Mali narodi imaju velikane,
veliki su sami krivi za svoju sudbinu.
_

Danas sam dao veliki doprinos 
kulturnim događajima.
Cijeli dan nisam psovao.
_

Bili smo osuđeni na život,
ali nas je predsjednik
zbog dobrog vladanja pomilovao.
_

Finansijska policija je 
obavila rutinsku kontrolu
i preuzela novac koji joj je bio namijenjen.
_

Policija je prvo pucala u vazduh.
Sa izgrednicima nema dijaloga
dok se ne spuste na zemlju.
_

Na početku nam neprijatelj
nije bio ni do koljena,
poslije je počeo da se vuče po zemlji.
_

Popravili smo krvnu sliku.
Sada je do koljena.
_

Razvoj srpske nacionalne svijesti 
ubrzava se nokautom.
_

Ratni zločinci ne mogu više
mirno da šetaju ulicama.
Na svakom koraku susreću ih
oni koji im pružaju ruku.
_

Građane kojima se razvila politička svijest
kasno je pozivati na razum.
_

Optuženi, da li imate branioca,
ili ste pljačkali isključivo za svoje potrebe?
_

Iz ovog rata smo izašli kao pobjednici.
Malo šale nije na odmet.
_


nazad