Korak nazad

Vladimir Bulatović Vib


Jadna je pravda
koja mora da se pravda.
_

Čim čujete da su svi sumnjivi,
znajte da ta mudrost pripada
nesumnjivom idiotu.
_

Demokratija je kad nisi zatvoren
zato što si bio otvoren.
_

Sve što ste obećali narodu,
narod vam je omogućio da imate.
_

Prvo si źovek u senci,
zatim si čovek sa senkom,
najzad si senka od čoveka.
_

Kad čizma počne da misli,
mozgu ostaje da maršira.
_

Danas živim od sutra.
Sutra ću shvatiti da danas nisam živeo.
_

Birokrat rađa malog birokratu.
Radnik rađa malog radnika.
Socijalne razlike su, dakle, nasledne.
_

Ne verujem ni da ste čuvali ovce.
Ovce se bar toga ne sećaju.
_

Požurite sa ordenima.
Ljudi se brzo kvare.
_

Divno je imati svoje ljude.
Znaš tačno ko će te sahraniti.
_

Kad seljak ne može da zaspi,
zažmuri i broji ovce koje prelaze ogradu.
Kad ovca ne može da zaspi,
zažmuri i broji seljake koji prelaze granicu.
_

Divna vam je bunda. 
Koga ste odrali?
_

Ne zavidim im na sjajnom lusteru.
Visi nad njihovom glavom.
_

Kad neistinu kažete preko plota, to je kleveta; 
kad je kažete preko organizacije, to je mišljenje.
_

Idealisti su se snašli materijalno,
materijalisti idealno.
_


nazad