i sve o aforizmu

 

Sadržaj

 
Zašto aforizmi?
Biblioteka
Ekskluzivno
Prevodi
U poseti kod...
Sećanje na...
Vaša strana
Počasni gost
Novo
 

 

 

 Mapa sajta

 

Nove strane


Baze aforizama

Aforiznica
Ratni
Ljubavni aforizmi
O braku
Dečji
Profesorski
PC aforizmi
Statična baza
Aforizam nedelje


Biblioteka aforizma (katalog autora i knjiga)

Aleksandar Baljak
Aleksandar Čotrić
Aleksandar Mijalković
Aleksandar Novaković
Bane Jovanović
Bojan Ljubenović
Božo Marić
Brana Crnčević
Danica Mašić
Dejan Lopičić
Dejan Milojević
Dejan Tofčević
Dragan Ognjanović
Dragan R. Radenović
Dragan Rajičić
Dragan Šušić
Dušan Vojvodić Birdža
Dušan Puača
Duško Radović
Đorđe Otašević
Filip Mladenović
Gojko Božović
Ilija Marković
Iva Mažuranić
Ivko Mihajlović
Jelena Kanački
Jovo Nikolić
Mića M.Tumarić
Mihailo Mića Vujanić
Milan Beštić
Milan Cvetković
Milan Nikitović
Milan R. Simić
Milan Todorov
Milenko Pajović
Milivoje Radovanović
Milko Stojković
Milovan Ilić Minimaks
Milovan Vitezović
Milovan Vržina
Mitar Mitrović
Mitar Tucović
Miroslav Sredanović
Momčilo Mihajlović

Nenad Crnčević
Ninus Nestorović
Pavle kovačević
Petar Lazić
Rade Jovanović
Rade Petković
Radivoje Bojičić
Radivoje Jevtić Jenki
Ranko Guzina
Rastko Zakić
Raša Papeš
Ratko Dangubić
Savo Martinović
Srba Pavlović
Slobodan Simić
Svjetlana Rašić
Tomislav Marković
Toma Rakijaš
Velibor Marjanović
Vesna Denčić
Vitomir Teofilović
Vladan Sokić
Vladica Milenković
Vladimir Bulatović Vib
Vladimir Jovićević Jov
Vuk Gligorijević
Zoran Matić Mazos
Zoran T. Popović
Živojin Denčić
Živan Žikić


Zašto aforizmi?

Šta je aforizam - Vesna Denčić
Istorijat - Aforizam kao književna vrsta - Vitomir Teofilović
Aforizam kao književna vrsta II - Vitomir Teofilović
Aforizam kao književna vrsta III - Vitomir Teofilović
Tipologija
Lek i otrov - od moralizma ka nihilizmu - Predrag Marković
Čitanje zida - Zoran Hamović
Grafiti 
O poslovici: Životna istina - Vitomir Teofilović
O epigramu: Konkretan povod - Vitomir Teofilović
Razotkrivanje zla - Milan Beštić
Beogradski aforistički krug - Vesna Denčić
Reč, dve o... - Vesna Denčić
Napomena: Nabujala reka - Vesna Denčić
Zahvalnica


Počasni gost

Dr Ratko Božović
Sedmorica iz Stradije

Bez maske
Sedmo nebo


ETNA - časopis za satiru

Broj 1 - 01. 04. 2001.
Broj 2 - 01. 05. 2001.
Broj 3 - 01. 07. 2001.
Broj 4 - 01. 08. 2001.
Broj 5 - 01. 09. 2001.

Broj 6 - 01. 10. 2001.

Broj 7 - 01. 11. 2001.
Broj 8 - 01. 12. 2001.
Broj 9 - 01. 01. 2002.

Broj 10 - 01. 02. 2002.

Broj 11 - 01. 03. 2002.

Broj 12 - 01. 04. 2002.

Broj 13 - 01. 05. 2002.

Broj 14 - 01. 06. 2002.

Broj 15 - 01. 07. 2002.
Broj 16 - 01. 08. 2002.
Broj 17 - 01. 09. 2002.

Broj 18 - 01. 10. 2002.

Broj 19 - 01. 11. 2002.

Broj 20 - 01. 12. 2002.

Broj 21 - 01. 01. 2003.
Broj 22 - 01. 02. 2003.

Broj 23 - 01. 03. 2003.

Broj 24 - 01. 04. 2003.

Broj 25 - 01. 05. 2003.

Broj 26 - 01. 06. 2003.

Broj 27 - 01. 07. 2003.

Broj 28 - 01. 08. 2003.

Broj 29 - 01. 09. 2003.

Broj 30 - 01. 10. 2003.

Broj 31 - 01. 11. 2003.
Broj 32 - 01. 12. 2003.

Broj 33 - 01. 01. 2004.

Broj 34 - 01. 02. 2004.

Broj 35 - 01. 03. 2004.

Broj 36 - 01. 04. 2004.

Broj 37 - 01. 05. 2004.

Broj 38 - 01. 06. 2004.

Broj 39 - 01. 08. 2004.

Broj 40 - 01. 10. 2004.
Broj 41 - 01. 11. 2004.
Broj 42 - 01. 12. 2004.

Broj 43 - 01. 01. 2005.

Broj 44 - 01. 02. 2005.

Broj 45 - 01. 03. 2005.

Broj 46 - 01. 04. 2005.

Broj 47 - 01. 05. 2005.

Broj 48 - 01. 06. 2005.

Broj 49 - 01. 08. 2005.

Broj 50 - 01. 10. 2005.

Broj 51 - 01. 11. 2005.

Broj 52 - 01. 12. 2005.

Broj 53 - 01. 01. 2006.

Broj 54 - 01. 02. 2006.

Broj 55 - 01. 03. 2006.

Broj 56 - 01. 04. 2006.

Broj 57 - 01. 05. 2006.

Broj 58 - 01. 06. 2006.

Broj 59 - 01. 08. 2006.

Broj 60 - 01. 10. 2006.

Broj 61 - 01. 12. 2006.
Broj 62 - 01. 01. 2007.

Broj 63 - 01. 02. 2007.

Broj 64 - 01. 03. 2007.

Broj 65 - 01. 04. 2007.

Broj 66 - 01. 05. 2007.

Broj 67 - 01. 06. 2007.

Broj 68 - 01. 08. 2007.

Broj 69 - 01. 10. 2007.

Broj 70 - 01. 11. 2007.

Broj 71 - 01. 12. 2007.
Broj 72 - 01. 01. 2008.

Broj 73 - 01. 02. 2008.

Broj 74 - 01. 03. 2008.

Broj 75 - 01. 05. 2008.

Broj 76 - 01. 07. 2008.

Broj 77 - 01. 09. 2008.

Broj 78 - 01. 10. 2008.

Broj 79 - 01. 11. 2008.

Broj 80 - 01. 12. 2008.
Broj 81 - 01. 01. 2009.
Broj 82 - 01. 02. 2009.

Broj 83 - 01. 03. 2009.

Broj 84 - 01. 04. 2009.

Broj 85 - 01. 05. 2009.

Broj 86 - 01. 07. 2009.

Broj 87 - 01. 10. 2009.

Broj 88 - 01. 11. 2009.

Broj 89 - 01. 12. 2009.

Broj 90 - 01. 01. 2010.

Broj 91 - 01. 02. 2010.

Broj 92 - 01. 03. 2010.

Broj 93 - 01. 04. 2010.

Broj 94 - 01. 05. 2010.

Broj 95 - 01. 07. 2010.

Broj 96 - 01. 09. 2010.

Broj 97 - 01. 10. 2010.

Broj 98 - 01. 11. 2010.

Broj 99 - 01. 12. 2010.

Broj 100 - 01. 01. 2011.

Broj 101 - 01. 02. 2011.

Broj 102 - 01. 03. 2011.

Broj 103 - 01. 04. 2011.

Broj 104 - 01. 05. 2011.

Broj 105 - 01. 07. 2011.

Broj 106 - 01. 09. 2011.

Broj 107 - 01. 10. 2011.


Satiričnik DANGA

Broj 9 - Decembar 1998.


Prevodi naših aforizama na druge jezike

Valeriu Butulescu Aforizme Sârb
Нашите пријатели - Васил Толевски
Prohibited thoughts - Aleksandar Čotrić
Projektor - Momčilo Mihajlović
Projektor - Ninus Nestorović

Projektor - Vesna Denčić

Projektor - Milan Beštić

A Century Of Aphorism
La Crónica de Hoy - México
Die Chamäleons sind zur Zeit rot

Primeri optimizma - Vitomir Teofilović
Miesięcznik Literacki


U poseti kod...

Aforističari iz Rumunije:

Valerije Butulesku
Goran Mrakić
Goran Mišković
Jadran Klanica

Aforističari iz Crne Gore:

Dejan Tofčević

Aforističari iz Republike Srpske:

Dragan Ilić
Goran Kljajić
Grujo Lero

Božo Marić
Rade Petković
Živko Vujić
Jovo Nikolić

Aforističari iz Federacije BIH:

Bojan Bogdanović
Stevan R. Stević
Silvester Ištuk

Jakov Ivandić
Marinko Ćavar
Srećko Lazzari

Aforističari iz Slovenije:

Milan Fridauer - Fredi
Tomaž Švagelj

Aforističari iz Makedonije:

Vasil Tolevski
Atanas Krlevski

Aforističari iz Poljske:

Krištof Bilica
Stanislav Jerži Lec
"Od Leca do Leca" (izbor iz antologije)
Vjeslav Bruđinjski
Jacek Vjeroh
Tomaš Lec

Aforističari iz Hrvatske:

Zdravko Horvat

(Imotska krajina):
Tin Ujević
Ivan Raos
Krunoslav Zujić
Vlado Gotovac
Mladen Kljenak
Daniel Kokić
Tomislav Božinović
Jure Ujević
Drago Maršić
Josip Margeta
Mladen Vuković
Miro Radalj


Sećanje na...

Vladimir Jovićević Jov
Brana Crnčević
Iva Mažuranić
Aleksandar Matijašević
Zoran Matić Mazos
Mitar Tucović
Dragan Šušić
Mihailo Veljković
Toma Rakijaš
Milorad Kalezić
Dejan Lopičić
Milovan Ilić Minimaks
Vladan Sokić

Vuk Gligorijević

Rade Petković

Duško Radović

Vlada Bulatović Vib


Ekskluzivno!

Srbi i ostatak sveta - Vitomir Teofilović
Varanje u pasijansu - Dejan Milojević
Kratki rezovi - Aleksandar Čotrić
Van Pameti - Momčilo Mihajlović

Iz dnevnika budućeg ludaka - Rade Petković
Neraskidiva veza - Ninus Nestorović

Mnogo reči o malo sutra - Jelena Kanački

Tako je govorio Pinokio - Milan Beštić

Poljubac škorpiona - Dušan Puača
Erotski aforizmi iz rukopisne zbirke Iz dnevnika budućeg ludaka - Rade Petković
Sedmo nebo - dr Ratko Božović

Intervju sa prof. Božovićem - Vera Gavrilović
Nedozvoljene misli - Aleksandar Čotrić

Satira na dobitku, prikaz knjige Nedozvoljene misli
Prva Jugoslavija, druga Jugoslavija, treća Jugoslavija. Prodato - Ilija Marković

Srbine, Sizife! - Ninus Nestorović
Moja mama može sve - Mitar Mitrović
Pobeda i druge bajke - Dragan Šušić
Satira-fest
Kolac delo krasi - Vladan Sokić
Prikaz knjige Vladana Sokića


Info

Obeležen 1. april u Banja Luci, Beogradu, Kruševcu
Afokrifi Rada Jovanovića
Smeh i aplauzi obeležili "Satira fest"
Srpski aforističari u hrvatskom časopisu
Osnovan Beogradski aforističarski krug
Održan "Satira-fest"
Srpski aforističari uvršteni u rusku Antologiju mudrosti
Aleksanadar Čotrić dobitnik međunarodnog priznanja "Excellence Award"
Aforizam Bojana Bogdanovića uzburkao duhove
Promocija antologije aforizama Srpsko tajno oružje u Vukovaru
Aleksandru Stojadinoviću uručena "Vibova nagrada"
Nagrada Dragiša Kašiković Vitomiru Teofiloviću
Beogradski aforističari gostovali u Rijeci
Nagrada Jovan Hadži Kostić Aleksandru Čotriću
Dodeljene nagrade Milivoje Ilić za najbolju priču i aforizam
Ilija Marković - reč na dodeli nagrade "Tipar"
Vibova nagrada Nenadu Vučetiću za 2005. godinu
Aforističari traže pomilovanje
Pedeseti broj "ETNE", jedinog srpskog elektronskog časopisa za satiru (Saopštenje za javnost)
Dodeljene nagrade "Radoje Domanović" za 2004. godinu
Nagrađeni na Prvom međunarodnom konkursu za karikaturu i aforizam
Uručene nagrade Dragiša Kašiković
Uručene "Zlatne kacige"
Sergeju Skorupanu "Vibova nagrada" za 2004. godinu
Nagrada "Đorđe Fišer" za 2004.
Srpski satiričar u hrvatskom časopisu - Ninus Nestorović
Aforizmi Aleksandra Čotrića u bugarskom književnom časopisu

Svečano uručena "Vibova nagrada" za 2003. godinu

Tradicionalni XXIII Novogodišnji satirikon - Uvodna reč Vitomir Teofilović

Pet godina sa Vama

Nagrada "Satira fest 2003"
Intervju sa Vitomirom Teofilovićem - Vrag i šala na ruskom jeziku

Intervju - dr Mališa Stanojević, predsednik Domanovićevih dana satire

Intervju sa Aleksandrom Čotrićem, dobitnikom "Vibove nagrade"

Dribling duha na malom prostoru - Igor Mihaljević

Aleksandar Baljak, dobitnik nagrade "Jovan Hadži-Kostić"
Saradnja sa poljskim časopisom Projektor

Intervju sa laureatom "Vibove nagrade" Slobodanom Simićem

Uvodna reč na Novogodišnjem satirikonu Kolarčeve zadužbine - Vitomir Teofilović
Prikaz knjige "Put do pakla" - Vitomir Teofilović

Osnivčka skupština sekcije satiričara i humorista

U galeriji "Haos" uručene nagrade "Radoje Domanović"
Laureati nagrade "Radoje Domanović" za 2000. godinu
Promocija satiričnog časopisa "Nosorog"

Predstavljanje srpskih i crnogorskih sajtova u Ruskom Žurnalu

Prikaz knjige "Vrag i šala" - Vesna Denčić


Vaša strana


 

Napomena: Svi prezentovani radovi vlasništvo su ovog sajta, i mogu se koristiti samo u privatne svrhe. Svako javno publikovanje bez navođenja izvora informacija, i imena autora preuzetog priloga, podleže zakonu o kršenju autorskih prava.


 Optimizovano za IE 800x600

Vesna Dencic