Akcije - Darujmo reč


Dobrotvorna akcija Darujmo reč

Pesnikinja Zorica Sentić iz Kana pokrenula je akciju "Darujmo reč" i zajedno sa Vesnom Denčić iz Beograda, pokušaće da sprovede akciju prikupljanja knjiga za školsku biblioteku sela Levosoje kod Bujanovca.

Pismo direktora škole "Vuk Stefanović Karadžić"


Akcija Zorice Sentić

DARUJMO REČ

Knjiga je velika ako umemo da je darujemo

Poštovani,

Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić" u Levosoju na samom jugu Srbije postoji već 100 godina. To je jedna od najstarjih škola na ovom području. Ove godine slavi 101 godinu rada.

Do pre nekoliko godina radili smo u zgradi staroj oko 50 godina bez bilo kakvih iole normalnih uslova za rad. Uz pomoć Vlade Srbije i raznih nevladinih organizacija dobili smo novu zgradu. Ali zgrada sama po sebi nije dovoljna za kvalitetnu nastavu. Jedan od velikih problema sa kojim se susrećemo je veoma skromna školska biblioteka. Učenici u našoj školi su željni knjiga.

Posle gostovanja u našoj školi, predstavljanja svog rada i svoje knjige Ugasi tišinu učenicima i nastavnicima i obilaska iste, Zorica Sentić je došla na ideju da organizuje akciju DARUJMO REČ kako bi svoje poznanstvo i saradnju sa piscima iz cele zemlje stavila u službu škole čiji je učenik nekada bila i ona. Njeno ime i njen rad govore o tome kakve učenike mi školujemo.

Ovim pismom želim da dam pravo Zorici Sentić da može koristiti ime škole u navedene svrhe. Akcija će biti sprovedena na predstojećem Sajmu knjiga u Beogradu. Knjige koje želite darivati biblioteci Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" u Levosoju možete ostaviti na štandu Ministarstva dijaspore ili ih slati na adresu škole:

Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić"
Akcija "Darujmo reč"
Levosoje bb
17520 Bujanovac

U nadi da ćete nam pomoći unapred se zahvaljujem u ime učenika i u svoje lično ime.

  U Levosoju, 22.10.2006.g.
Direktor škole
Svetislav Veličković


Vesna Dencic Veca
Napomena:

Vesna Dencic