Epigrami – grupa autora – Etna 185

PROGRAM

Kada su došli na vlast
Ponovo su nam obećavali sve
Verujte u naš novi program
Obećanja su bolja nego ona pre.

BANDA

U svakoj zemlji postoji
Neka vrsta bande sa puno strasti
Pa to i nije tako strašno
Samo ako ona nije na vlasti

Milorad Č. Ćosić

MAČKOV REP

Dok se on na naše goruće
probleme pravio slep,
mi smo debelo
povukli, mačka za rep.

Slavica Agić

STO DŽIPOVA

Sto ljudi,
sto ćudi.
Sto popova,
Sto džipova.

Danko Ivšinović

ČEKANJE

Otkako je sveta i veka,
sirotinja na pravdu čeka.

PRAVILO

U košnici gde pravila slove,
nema mesta za lenje trutove.

DIRIGENT

Dirigent je pokazao svoje pravo lice,
tek kada se dočep`o palice.

Rade Đergović

SUDBINA

Sizifova sudbina je ista
kao i sudbina naša.
Brže gura kamen
kad ga gore čeka flaša.

Dimitar I. Vilazorski