Epigrami – grupa autora – Etna 189

PAPAGAJI

Na internetu strašnu armiju imamo
Koja ponavlja u glas: “Kosovo ne damo”!
Oj armijo glasna, malo se pritaji.
Srbiji trebaju sokolovi, a ne papagaji.

Jovan Zafirović

DOMINACIJA

Gde se pita partija,
dominira bratija!

VOŽNJA

Što je meni na umu,
oni voze po drumu.

TALASANJE

Kritična se masa,
najpre ustalasa.

Rade Đergović

CRNA ZEMLJA

Nema, nema i op,
neko će nešto otkriti.
Ja sam otkrio da me samo
crna zemlja može pokriti.

Dimitar I. Vilazorski

GIMNASTIČAR

Ja sam
aforističar.
Dakle, umni
gimnastičar.

VREMENA

Dobra vremena
za nas
nikada nisu
imala vremena.

Danko Ivšinović

I VUK SIT

Stvaralačka naša ruka
Poslovice nove piše
Jer imamo sitog vuka
I ovaca mnogo više.

OČIGLEDNO

Zaključujem očigledom
Izrazi su možda življi
Nelegalni svi su redom
A taksisti samo divlji.

Milenko Šarac