Radoje – Dušan Puača

Pita mene Radoje:
-Da mi kažeš kako je?
Da li narod živi bolje
Il’ zavisi od tuđe volje?
Vremena je prošlo dosta
A mene i dalje pero žulja,
Da li se poneka vlast
Zbog naroda ljulja?

Ne muči se Radoje,
Reći ću ti kako je:
Nema vlasti koju
narodna muka žulja
i ni jedna se zbog
naroda ne ljulja.

A kad dođu izbori
podele se tabori.
Toliko se toga ružnog zbori
Da se iz medija samo psovka ori.

I tako narod mimo svoje volje
Stalno uveravaju da će biti bolje.
Dušmani stranci stalno nam nešto lažno nude
Oni nude a u stvari da nas pokradu žude.
Kao da mi nemamo jade svoje.
Tajkuni domaći baš nam lepo stoje.

Eto Radoje kad me pitaš kako je.
Kad me pitaš kao stvari stoje
Živimo i radimo
Kao u vreme tvoje.