Tako se kaže – Željko Žele Jovanović

“Neka je sa srećom” – kažeš onom što u brak stupa
“Napred” – kažeš onom što ti u vrata lupa
“Na zdravlje” – kažeš nekom kada kine
“Eureka!” – kažeš kada ti ideja u glavi sine.

“Polomi nogu” – kažeš studentu kada na ispit kreće
“Biće bolje drugi put” – govori se nekom ko nije imao sreće
“Bistro” – kažeš kada sretneš ribolovca
“Nemam ništa sitno” – govori se prosjaku koji ište nešto novca.

“Kradeš Bogu dane” – kažeš onom što radu nije sklon
“Nisam gluv” – kažeš kada neko u besu povisi ton
“Neka mu je laka zemlja” -na sahrani se obično govori
“Nije sve tako crno” – govori se onom kojeg briga mori.

“Dobro jutro” – je nešto što u danu kažeš prvo
“Da ne čuje zlo” – kažeš dok kucaš u drvo
“Beležimo istorijski privredni rast”
 -kažeš kada hoćeš da sačuvaš svoju vlast.

Željko Žele Jovanović