karikatura - Tošo Borković

Naslovna strana: Tošo Borković