karikatura - Tošo Borković

Naslovna strana: Tošo Borković

Više ne može biti sumnje 
da Srbija i Crna Gora
održavaju harmonizovane odnose!

Živojin Denčić