karikatura - Tošo Borković

Naslovna strana: Tošo Borković

U našoj zemlji ima mesta 
za sve ljude dobre volje.
A zli i pokvareni neka ne dolaze 
jer su sve državne funkcije zauzete.

Momčilo Mihajlović