karikatura - Tošo Borković

Naslovna strana: Tošo Borković

Srbi se vraćaju svojim korenima.
Glad ih je na to naterala.

Aleksandar Čotrić