karikatura - Tošo Borković

Naslovna strana: Tošo Borković

Svakih šesto godina otmu nam Kosovo.
To se onda u našoj junačkoj poeziji zove kosovski ciklus.

Milan Todorov