karikatura - Tošo Borković

Naslovna strana: Tošo Borković

Vratili su osmeh građanima Srbije.
Svi im se smeju.

Aleksandar Čotrić